Gwers Gymnasteg Dosbarth Gwenllian yfory / Dosbarth Gwenllian’s Gymnastics Lesson tomorrow

Neges i atgoffa rhieni plant Dosbarth Gwenllian fod gan y plant wers gymnasteg yfory. Rydym yn gofyn i’r plant gyrraedd yr ysgol yn gwisgo eu gwisg addysg gorfforol os gwelwch yn dda.
A note to remind the parents of Dosbarth Gwenllian that the children have a gymnastics lesson tomorrow. Can the children please arrive at school wearing their P.E. kit.