Gweithwyr Allweddol wythnos nesaf / Next week for Key Workers

Mae ebost newydd ei yrru allan i Weithwyr Allweddol am wythnos nesaf. Gyrrwch neges i’r ysgol os nad yw hi wedi cyrraedd. Does dim angen ebostio’r ysgol os nad ydech angen y gwasanaeth.

An email has just been sent to Key Workers regarding next week; please send a message to the school if it hasn’t arrived. There’s no need to email the school if you don’t need the provision.