Gweithwyr Allweddol / Key Workers

Mae’r Awdurdod Lleol wedi ein hysbysu y bydd ysgolion Wrecsam yn cau dros wyliau’r hanner tymor.  Golyga hyn na fydd darpariaeth yn Ysgol Plas Coch yn ystod yr wythnos sy’n dechrau Chwefror 15fed.  Ar hyn o bryd, nid ydym wedi derbyn unrhyw wybodaeth ynglŷn ag ysgolion yn ail-agor wedi’r gwyliau.

Mae ebost newydd ei yrru sy’n cynnwys dolen ar gyfer archebu lle i blant gweithwyr allweddol wythnos nesaf. Os nad ydech wedi ei derbyn, gwiriwch eich ffolder sbwriel; os nad yw yno, gyrrwch ebost i [email protected]

 

The Local Authority has informed us that Wrexham schools will close for the half term holiday.  Therefore, there will be no provision at Ysgol Plas Coch during the week commencing February 15th.  At present, we have not received any information regarding schools re-opening after the holidays.

An email has just been sent containing a link to book a place for next week’s key worker provision at the school. If you haven’t received the email and require it, please check your junk folder; if it isn’t there, send an email to [email protected]