Gweithgareddau Gwrth-fwlio / Anti-bullying Activities

Roedd aelodau’r Cyngor Ysgol yn awyddus i rannu canllawiau newydd gwrth-fwlio Llywodraeth Cymru.  Er mwyn gwneud hyn, mae rhai o’r aelodau wedi ysgrifennu sgript a chynhyrchu fideo i rannu â’n disgyblion mewn gwasanaeth.

Mae’r canllawiau i rieni a gofalwyr ar gael yma:

 

Members of the School Council were eager to share Welsh Government’s new anti-bullying guidance.  Some members decided to write a script and produce a video to share with our pupils during an assembly.

Guidance for parents and carers can be found here:

 

Gwasanaeth Ysgol Gyfan – Cyflwyno Canllawiau Gwrth-fwlio Llywodraeth Cymru

School Assembly – Introducing Welsh Government’s Anti-bullying Guidelines

 

Gweithgareddau Gwrth-fwlio

Anti-bullying Activities

Syniad arall oedd gan y Cyngor Ysgol oedd cynnal gweithgareddau gwrth-fwlio ym mhob dosbarth.  Dyma luniau o ddisgyblion yr ysgol yn defnyddio adnoddau gwrth-fwlio Comisiynydd Plant Cymru.

The School Council wanted every class to take part in anti-bullying activities.  Here are photos of pupils using the Children’s Commissioner of Wales’ anti-bullying resources.