Gweithgareddau Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel / Safer Internet Day Activities #SID2018

Er mwyn hyrwyddo Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, mae’r disgyblion wedi bod yn rhan o weithgareddau yn ystod y dydd. Wedi gwasanaeth am ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel a thynnu ffotograff i weld pa mor bell mae’n teithio ar Facebook, aeth y disgyblion o ddosbarth i ddosbarth yn dysgu sut i fod yn fwy diogel ar lein.  Os am atgyfnerthu pwysigrwydd diogelwch ar y rhyngrwyd yn eich cartref, mae adnoddau dwyieithog ar gael ar y wefan www.saferinternet.org.uk

In order to promote Safer Internet Day, the pupils have been involved in various activities throughout the day.  After an assembly on using the internet safely and taking a photograph to see how far it travels on Facebook, the pupils went from classroom to classroom learning how to be safer online. If you’re eager to reinforce the importance of safe internet use at home, bilingual resources are available at www.saferinternet.org.uk