Gwasanaeth Nadolig Blynyddoedd 1 a 2 / Years 1 & 2’s Christmas Concert

Bydd angen i blant Bl 1 a 2 fod nol yn yr ysgol erbyn 5:30pm nos yfory (Mercher) ar gyfer eu cyngerdd Nadolig, gan ddod mewn drwy’r brif fynedfa.

Year 1 and 2 children will need to be back at school by 5:30pm tomorrow evening (Wednesday) for their Christmas concert, using the main entrance to the school.