Gwasanaeth Diolchgarwch / Harvest Assembly

Diolch yn fawr iawn i’r Parchedig Marc Morgan ac Anti Margaret am gynnal gwasanaeth diolchgarwch i’r ysgol gyfan.  Roedd y plant wedi mwynhau gwrando ar y ddau, y canu a’r dawnsio!

A very big thank you to the Reverend Marc Morgan and Anti Margaret for their whole school Harvest Assembly.  The children thoroughly enjoyed listening to the ‘double act’, the singing and the dancing!