Gwasanaeth 5 Ffordd at Les / 5 Ways to Wellbeing Assembly

Yn ein gwasanaeth ysgol gyfan y bore ‘ma, cyflwynodd rhai o Lysgenhadon Lles yr ysgol y Pum Ffordd at Les i ddisgyblion a staff yr ysgol; pum ffordd yn ein bywydau bob dydd er mwyn gwella ein lles.  Mae’r Llysgenhadon Lles am fod yn casglu syniadau gan y disgyblion yn y dyfodol agos er mwyn trefnu Wythnos Pum Ffordd at Les yn fuan.

Mae mwy o wybodaeth am y Pum Ffordd at Les ar gael trwy ddilyn y ddolen yma:

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/61362 

 

In our whole school assembly this morning, some of our Wellbeing Ambassadors introduced the Five Ways to Wellbeing to the pupils and staff; five ways in our daily lives to improve our wellbeing.  The Wellbeing Ambassadors will be collecting ideas from the pupils in the near future to organise a Five Ways to Wellbeing Week.

More information about the Five Ways to Wellbeing is available by following this link:

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/60964/