Gwahoddiad gan Ganolfan Tenis Wrecsam / An Invite from Wrexham Tennis Centre

Diwrnod Agored yng Nghanolfan Tenis Wrecsam

Pryd: Dydd Sadwrn, Tachwedd 17eg               10:30am – 12:00pm neu 2:00pm – 3:30pm

Dydd Sul, Tachwedd 18fed                     10:30am – 12:00pm

Oed: 3 – 10 mlwydd oed

Dim cost

Nid oes rhaid cadw lle