Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi / St David’s Day Parade

Cafodd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 gyfle i gymryd rhan yn yr Orymdaith Dydd Gwyl Dewi yn Wrecsam heddiw gan fwynhau’r profiad yn fawr iawn! Mae lluniau o’r orymdaith i’w gweld ar dudalen wrexham.com a thudalen Facebook CBSW.
Our Year 5 and 6 pupils had the opportunity to take part in the St David’s Day parade in Wrexham this afternoon and thoroughly enjoyed the experience! Pictures of the parade can be seen on wrexham.com and WCBC’s Facebook page.