Gorchuddion wyneb / Face coverings

Isod mae llythyr sy’n cynnwys gwybodaeth bwysig am y defnydd o orchudd wyneb gan rieni a gwarchodwyr wrth ollwng a chasglu plant yn / o’r ysgol

Below is a letter containing important information on the use of a face covering by parents and carers when dropping off and collecting children at / from the school

Llythyr gorchuddion wyneb / Face coverings letter