Gorchuddion wyneb / Face Coverings

Gyda niferoedd achosion Covid-19 yn cynyddu yn ysgolion Wrecsam a wnewch chi os gwelwch yn dda wisgo gorchudd wyneb wrth ollwng a chasglu eich plant yn yr ysgol ac os yn dod i mewn i’r adeilad, gan gynnwys at y swyddfa os gwelwch yn dda. A wnewch chi basio’r neges yma ymlaen i bawb sy’n dod ar dir yr yr ysgol.

 

With the number of Covid-19  cases on the increase in Wrexham schools could you please wear a face covering when dropping off or collecting from the school and especially if entering the building, including if visiting the school office. Could you please pass this message to any family members etc. that come on to school grounds.