Gofynion hunan ynysu newydd / New self isolation requirements

Dydd Gwener, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ofynion newydd sydd i’w dilyn os oes rhywun yn y cartref unai’n arddangos symptomau Covid neu’n profi’n bositif. Isod mae yna siart lif efo’r wybodaeth newydd.

On Friday, the Welsh Government introduced new self isolating requirements for household members if someone is either displaying Covid symptoms or has tested positive. Below is a flow chart detailing the new requirements.