Gemau Buarth gydag Ysgol y Rofft / Welsh Playground Games with The Rofft School

Braf oedd croesawu rhai o ddisgyblion a staff Ysgol y Rofft, Marford, i’r ysgol yn ystod amser cinio heddiw.  Roedd disgyblion Ysgol y Rofft eisiau dysgu Gemau Buarth Cymraeg i’w chwarae yn ystod amser chwarae; swydd ein Llysgenhadon Iaith oedd eu cyflwyno i gêm neu ddwy.  Roedd disgyblion y ddwy ysgol wedi mwyhau cymdeithasu a chwarae Gemau Buarth gyda’i gilydd.We welcomed some of the pupils and staff of The Rofft School, Marford, to Ysgol Plas Coch at lunch time today.  The Rofft’s pupils wanted to learn Welsh Playground Games to play during playtime; our Welsh Language Ambassadors introduced them to a variety of games.  The pupils of both schools enjoyed socialising and playing Playground Games together.