Gala Nofio’r Urdd / Urdd Swimming Gala

Bu rhai o ddisgyblion yr ysgol yn cymryd rhan yng Ngala Nofio Cenedlaethol Yr Urdd yng Nghaerdydd ddoe. Gwnaeth Dewi, Siân, Gethin, Sophie ac Osian yn arbennig o dda mewn cystadleuaeth anodd iawn, gan fwynhau’r profiad. Llongyfarchiadau arbennig i Dewi Williams a enillodd ei ddwy ras unigol, y dull rhydd i fechgyn Bl 3 a 4 a dull pili pala i fechgyn Bl 3 a 4 – tipyn o gamp! Diolch hefyd i Miss Mostyn a theuluoedd y plant am fynd yr holl ffordd i Gaerdydd i gefnogi.

Yesterday, some of the school’s pupils went to Cardiff to take part in the Urdd’s National Swimming Gala. Dewi, Siân, Gethin, Sophie and Osian all did brilliantly in a very tough competition and enjoyed the experience. Special congratulations to Dewi Williams on winning both his individual races, the Year 3 and 4 boys freestyle and butterfly, a huge achievement! Thank you also to Miss Mostyn and the children’s families for making the effort to travel to Cardiff to support the children.