Gala Nofio’r Urdd Swimming Gala

Llongyfarchiadau i’r disgyblion bu’n cynrychioli’r ysgol yng ngala nofio’r Urdd yn Nhreffynnon. Mae’r pedwar yma am fod yn cynrychioli Fflint a Wrecsam yng Ngala Cenedlaethol yr Urdd yn mis Ionawr.

Congratulations to the pupils that represented the school at the Urdd Swimming Gala in Holywell. The four in the photo will be representing Flint and Wrexham at the Urdd’s National Swimming Gala in January.