Gala Nofio Ysgolion Wrecsam / Wrexham Schools Swimming Gala

Llongyfarchiadau i dim nofio’r ysgol am ennill gala nofio ysgolion Wrecsam heddiw, am yr ail flwyddyn yn olynnol! Da iawn chi a Miss Mostyn hefyd!

Congratulations to the school swimming team for winning the Wrexham Schools Swimming Gala for the second succesive year! Well done to all the pupils, and of course Miss Mostyn!