Gala Nofio / Swimming Gala

Llongyfarchiadau mawr i dim nofio’r ysgol am ennill gala nofio Gwyn Evans bore ddoe! Da iawn chi i gyd. Bydd y tim nawr yn mynd ymlaen i gynrychioli’r ysgol yn gala nofio ysgolion Wrecsam ar Ebrill y 3ydd.

Huge congratulations to the swimming team for winning the Gwyn Evans swimming gala yesterday morning! Well done to everyone. They will now be representing the school in the Wrexham Schools Gala on April 3rd.