Gala Nofio Enillwyr Ysgolion Wrecsam / Wrexham Schools Individual Winners Gala

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar wneud mor dda yng Ngala Nofio Enillwyr Ysgolion Wrecsam ddiwedd wythnos diwethaf – diweddglo gwych i dymor llwyddianus iawn yn y pwll:

Congratulations to the following on doing so well in the Wrexham Schools Individual Winners Gala at the end of last week – a brilliant ending to a very successful term in the pool:

1 hyd dull broga i ferched / 1 length breaststroke girls: 2il – Carys Hughes

1 hyd dull pili pala i fechgyn / 1 length butterfly boys: 2il – Dewi Williams

2 hyd dull broga i fechgyn / 2 lengths breaststroke boys: 1af – Gethin Williams

2 hyd dull pili pala i fechgyn / 2 lengths butterfly boys: 3ydd – Osian Lee

2 hyd dull pili pala i ferched / 2 lengths butterfly girls: 1af – Myia Jones

2 hyd dull rhydd i fechgyn / 2 lengths freestyle boys: 1af – Gethin Williams

2 hyd dull rhydd i ferched / 2 lengths freestyle girls: 1af – Myia Jones

4 x 1 hyd ras gyfnewid dull rhydd / 4 x 1 length freestyle relay: 1af – Plas Coch

4 x 1 hyd ras gyfnewid dulliau cymysg / 4 x 1 length medley relay race – 2il – Plas Coch