Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd / Urdd National Swimming Gala

Pob hwyl i rai o aelodau carfan nofio’r ysgol sy’n cynrychioli’r rhanbarth yfory yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd.  Bydd nofio a chystadlu ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd yn brofiad a hanner i’r plant.  Siwrne saff i chi.  Ewch amdani!We wish some of the members of the school’s swimming squad the very best tomorrow when they represent the region at the Urdd National Swimming Gala.  Swimming and competing at Cardiff International Pool will be a fantastic experience.  Have a safe journey.  Go for it!