Fideo #DyddMiwsigCymru / #WelshLanguageMusicDay Video

Mae’n Llysgenhadon Iaith wedi mwynhau ail greu fideos caneuon rhestr fer #DyddMiwsigCymru 2019 Ysgol Plas Coch. Roedd y disgyblion wedi gwirioni â gwaith y Llysgenhadon yn ogystal â chlywed neges gan bob un band yn ystod gwasanaeth y prynhawn ‘ma. Diolch yn fawr iawn i’r pump band am anfon fideo. Tybed pa gân fydd hoff gân disgyblion Ysgol Plas Coch?

Our Welsh Language Ambassadors have enjoyed recreating the music videos for Ysgol Plas Coch’s #WelshLanguageMusicDay 2019 shortlist. The pupils were entertained by the videos during an assembly this afternoon and were thrilled to receive a message from every band. A huge thank you to the five bands for sending a video. Which song will be the pupils’ favourite?