Ffordd Colliery / Colliery Road

Rydym wedi derbyn cwynion gan drigolion sy’n byw ar Ffordd Colliery gyferbyn a’r ysgol fod rhieni yn parcio ar draws mynedfeydd tai yn y prynhawniau gan atal pobl rhag gadael eu tai. Os gwelwch yn dda a wnewch chi beidio a gwneud hyn gan fod yn ystyriol i’n cymdogion.

We’ve received complaints from residents living on Colliery Road, across the road to the school, that parents are parking across drives and entrances in the afternoon meaning that the residents aren’t able to get out. Could you please be considerate of our neighbours by not parking across drives and entrances.