Ffair Nadolig / Christmas Fair

Diolch i chi am gefnogi Ffair Nadolig yr ysgol heno.  Am ddechrau gwych i gyfnod prysur yr Wŷl.  Diolch o galon i Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol am y gwaith trefnu a pharatoi ac i rai o ddisgyblion yr ysgol am helpu.

Thank you for supporting the school’s Christmas Fair tonight. What a great start to the festive season. Thanks so much to the members of our PTA for all their hard work and for some of our pupils for their help.