Ffair Haf / Summer Fair

Diolch yn fawr iawn i Gymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Plas Coch am drefnu Ffair Haf bendigedig nos Wener.  Mae’r criw bach o rieni’n gweithio’n ddiflino er mwyn codi arian i’r ysgol.  Roedd y trefniadau’n wych, yr adloniant yn hyfryd, y bwyd yn flasus a’r tywydd yn berffaith.

We must thank our PTA for a wonderful Summer Fair after school last Friday.  The small group of parents work tirelessly raising money for the school.  It was brilliant; the entertainment, the food, the atmosphere and even the weather.   Diolch yn fawr.