Etholiad rhieni lywodraethwyr / Parent governors elections

Fe ddylai eich plentyn fod wedi dod a manylion adref ar bapur am sut i bledleisio yn yr etholiad rhieni lywodraethwyr erbyn hyn. Gallwch eu dychwelyd drwy law eich plentyn neu’n uniogyrchol i’r bocs pledleisio yng nghyntedd blaen yr ysgol.

By now, your child should have brought home, on paper form, details on how to vote for parent governors. You can return the voting paper through your child or directly to the voting box outside the school office.