Enwi’r tedi / Name the teddy

Mae’ na dal enwau tedi ar ol i’w gwerthu – os hoffech brynu un, mae disgyblion yn eu gwerthu tu allan yr ysgol ar ddiwedd pob dydd.

There are still names left to be bought in the name the teddy competition – if you’d like to buy one, pupils will selling them outside the school at the end of every day!

https://ysgolplascoch.cymru/cystadleuaeth-enwir-tedi-teddy-naming-competition/