Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Ar hyn o bryd, bydd eisteddfod yr Urdd yn mynd yn ei blaen yfory yn Ysgol Bro Alun, ond, ni fydd y rhagbrofion yn cychwyn tan 10:00am i roi amser i bawb gyrraedd ac i ni sicrhau fod y safle’n ddiogel.
Plant y cor i gyrraedd erbyn 1:30 ogydd

At the moment, the Urdd eisteddfod will be going ahead tomorrow at Ysgol Bro Alun, however, the prelims won’t start until 10:00am so that everyone has enough time to arrive and for the site to be made as safe as possible.
The choir children to arrive by 1:30pm please.