Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Pob lwc i’r parti deulais fydd yn cynrychioli yr ysgol yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Ninbych ddydd Mawrth – gwnewch eich gorau a mwynhewch y profiad! Diolch i Miss Mostyn a Miss Morris am eu gwaith yn hyfforddi a chyfeilio.

Hefyd, pob lwc i Sian Evans o Blwyddyn 6 fydd yn cystadlu yn rownd derfynol cystadleuaeth coginio CogUrdd ar faes yr Eisteddfod yn gynnar bore fory. Dyma hi a’i stir fry buddugol o’r rownd ddiwethaf – edrych yn flasus iawn!

 

Good luck to the Parti Deulais (two voice party) that will be representing the school at the National Urdd Eisteddfod in Denbigh on Tuesday – enjoy the experience! Thank you to Miss Mostyn and Miss Morris for their work preparing the pupils.

Also, the best of luck to Sian Evans from Year 6 in the CogUrdd cooking competition at the Eisteddfod early tomorrow morning. Here she is with her winning stir fry from the previous round – looks delicious!