Eisteddfod yr Urdd / Urdd Eisteddfod

Diolch yn fawr i bawb fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd heddiw – roedd cynrychiolaeth dda iawn o’r ysgol yn cymryd rhan a phawb yn wych! Llongyfarchiadau arbennig i:

Thank you to all the pupils that competed in the Urdd Eisteddfod today – the school was very well represented and they were all brilliant! Special congratulations to:

Anna Lyn Jones Purkis – 2il Unawd Bl 3 a 4 / 2nd Year 3 and 4 solo

Anna Lyn Jones Purkis – 3ydd Unawd Piano Bl 6 a iau / 3rd Year 6 and under piano solo

Efa Jones – 2il Cyflwyno Alaw Werin Bl 6 ac iau / 2nd Year 6 and under Folk Song

Parti Deulais – 1af Parti Deulais / 1st Two Voice Party

 

Bydd Y Parti Deulais yn mynd ymlaen i gynrychioli’r ysgol yn Eisteddfod Gendedlaethol yr Urdd yn Ninbych ddiwedd Mai.

The Two Voice Party will be going on to represent the school in the National Urdd Eisteddfod in Denbigh at the end of May.

Diolch yn fawr i’r staff a phawb sydd wedi bod wrthi yn hyfforddi i roi’r cyfle i’r disgyblion

Thank you to the staff and everyone that has been preparing the pupils so that they can have this experience.