Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd – Fflint a Wrecsam 10.03.2018 / Urdd County Eisteddfod – Flint and Wrexham 10.03.2018

Da iawn i bob plentyn fu’n cynrychioli’r ysgol yn eisteddfod gylch yr Urdd dydd Sadwrn.  Llongyfarchiadau i bob plentyn gyrhaeddodd y llwyfan yn ystod y prynhawn ac i bawb fydd yn mynd ymlaen i’r eisteddfod rhanbarth yn y Fflint dydd Sadwrn.  Diolch i’r staff am eu gwaith hyfforddi ac i chi reini a theuluoedd am eich cefnogaeth.  Isod mae manylion yr Eisteddfod Rhanbarth (10/03/2018) yn Ysgol Gwynedd, y Fflint.

Llythyr Eisteddfod Rhanbarth 2018

Rhagbrofion Eisteddfod Rhanbarth Cynradd Fflint a Wrecsam

Rhaglen Eisteddfod Rhanbarth Cynradd Fflint a Wrecsam

 

Well done to all the children who represented the school at the Urdd area eisteddfod on Saturday.  Congratulations to every child who got through to the stage in the afternoon and to all who will be going on to compete in the regional eisteddfod in Flint on Saturday.  Thank you to the staff for their work and to you parents and families for all your support.   Below are details for the Regional Eisteddfod (10/03/2018) at Ysgol Gwynedd, Flint.

Regional Eisteddfod 2018 Letter

Flint and Wrexham Regional Eisteddfod Prelim Schedule 

Flint and Wrexham Regional Eisteddfod Programme