Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd National Eisteddfod

Pob hwyl i Gethin o Flwyddyn 5 sy’n cynrychioli’r ysgol yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed ar faes y Sioe, Llanelwedd wythnos nesaf.  Bydd Gethin yn cystadlu yn y gystadleuaeth unawd piano ar ddydd Llun a’r Alaw Werin ddydd Mawrth.  Pob hwyl hefyd i Miss Saran Lynch a Mr Iestyn Jones sy’n cystadlu ag Aelwyd Llangwm ddiwedd yr wythnos.

We wish Gethin from Year 5 the very best next week as he’s representing the school at the Urdd National Eisteddfod held in Builth Wells.  He’ll be competing in the piano solo competition on the Monday and the folk singing competing on Tuesday.  We also wish Miss Saran Lynch and Mr Iestyn Jones the very best as they’ll be competing with Aelwyd Llangwm at the end of the week.