Eisteddfod Dydd Gŵyl Dewi Ysgol Plas Coch / Ysgol Plas Coch’s St. David’s Day Eisteddfod 2018

Cafwyd bore hyfryd yn ein heisteddfod ysgol i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Dyma’r dair oedd ar y brig yng nghystadleuaeth y gadair.

We had a lovely morning celebrating St. David’s Day at our eisteddfod. We also had a chairing of the bard. 

 

Detholiad o’r gerdd fuddugol:

 

Coch, gwyn a gwyrdd

Calon yn curo’n gyflym

Pobl yn llifo fel afon

I’r stadiwm sy’n fôr coch.

 

Pobl yn bloeddio yn y stadiwm

Pawb yn llawn cariad

Un cariad

Un tîm

Cymru.