Dyledion ParentPay / ParentPay debts

Rydym wedi cael gwybod fod rhai rhieni wedi derbyn ebyst ddoe gan dim Prydau Ysgol CBSW, drwy ParentPay yn nodi fod yna ddyledion cinio ysgol ar gyfrif eu plant. Nodwch os gwelwch yn dda mai am y rhan taladwy o’r Clwb Brecwast y mae’r dyledion, nid cinio ysgol. Mae’r tim Prydau Ysgol yn ymddiheuro am unrhyw ddryswch.

We’ve been made aware that some parents have received an email from WCBC’s School Meals team through ParentPay yesterday noting that there is a debt on their child’s School Meals account. Please note that these are for the payable sessions of the Breakfast Club, not school lunch. The School Meals team apologies for any confusion.