#DyddMiwsigCymru

Llythyr #DyddMiwsigCymru Letter

 

Byddwn yn dathlu #DyddMiwsigCymru yn yr ysgol Dydd Gwener yma, Chwefror 9fed.  Fel rhan o’r diwrnod bydd disgo i blant y Cyfnod Sylfaen yn ystod y bore ac yn y prynhawn i blant Cyfnod Allweddol 2.  Mae croeso i’r plant wisgo dillad eu hunain.  Beth am wisgo fel seren bop Cymraeg neu unrhyw ganwr/cantores Cymraeg?  Beth am grys eich hoff fand?  Nid ydym yn gofyn am gyfraniad.

We’ll be celebrating #DyddMiwsigCymru in school this Friday, February 9th.  As part of our celebrations there will be a disco for the Foundation Phase children in the morning and in the afternoon for Key Stage 2 children.  The children can attend school in their own clothes.  How about dressing up as a Welsh pop star or a Welsh singer?  How about wearing your favourite band’s t-shirt?  We are not asking for a contribution.