#DyddMiwsigCymru 2022 – Y Canlyniadau / #WelshLanguageMusicDay 2022 – The Results

Cafodd ddisgyblion, rhieni a staff Ysgol Plas Coch y cyfle i bleidleisio dros eu hoff gân oddi ar rhestr fer #DyddMiwsigCymru 2022 yr ysgol.  Dyma’r canlyniadau!

Pupils, parents and staff of Ysgol Plas Coch had the opportunity to vote for their favourite Welsh track from our #WelshLanguageMusicDay 2022 shortlist.  Here are the results!

 

Disgyblion / Pupils

Hoff gân y disgyblion yw / The pupils’s favourite track is:

Seithennyn – Big Leaves

Rhieni / Parents

Hoff gân y rhieni yw / The parents’s favourite track is:

Enfys yn y Glaw – Kizzy Crawford

Staff

Hoff gân y staff yw / The staff’s favourite track is:

Dros Foroedd Gwyllt – Celt

 

Llongyfarchiadau mawr i Big Leaves, Kizzy Crawford a Celt!