#DyddMiwsigCymru 2019 – Ffederasiwn Plas Coch a Bro Alun

Cawsom ddiwrnod cofiadwy arall heddiw yn dathlu #DyddMiwsigCymru 2019.

Tra roedd disgyblion y Meithrin a Derbyn yn dathlu’n yr ysgol gyda gweithgareddau a disgo aeth disgyblion Blynyddoedd 1 a 2 draw i Ysgol Bro Alun a chawsom gwmni Blynyddoedd 3, 4 a 5 Ysgol Bro Alun am y dydd.  Yn ystod y bore gwnaethom fwynhau cwblhau amrywiaeth o weithgareddau megis dylunio clawr CD Cymraeg newydd ac ysgrifennu adolygiad o’r gig Gwilym. Yn y prynhawn cawsom ddawnsio a chwis cyffrous i gloi’r dydd.

Roedd y disgyblion wedi ymddwyn yn ysblennydd ac wedi mwynhau dathlu #DyddMiwsigCymru 2019 ar y cyd fel ffederasiwn.

Edrychwn ymlaen at fwy o ddathliadau gyda’n ffrindiau newydd yn y dyfodol agos!

Dyma flas i chi o’r hwyl…

 

We had an extremely memorable day today celebrating #DyddMiwsigCymru 2019.

The Nursery and Reception pupils celebrated with activities and a disco in school while Years 1 and 2 went over to Ysgol Bro Alun and Years 3, 4 and 5 from Ysgol Bro Alun came over to join us at Ysgol Plas Coch. During the morning we enjoyed a variety of fun activities together including designing a CD cover for a Welsh song and writing a review of Gwilym’s gig. In the afternoon we had a great disco and an exciting quiz to end the day.

All pupils behaved exceptionally and they thoroughly enjoyed celebrating #DyddMiwsigCymru 2019 as a federation.

We look forward to more celebrations with our new friends very soon!

Here is a taster of the fun that we had today …