Dydd Santes Dwynwen / St. Dwynwen’s Day

Cofiwch fod y disgyblion yn cael gwisgo dillad coch neu binc i’r ysgol yfory fel rhan o’n dathliadau Dydd Santes Dwynwen.

A short note to remind you that the pupils may wear something red or pink to school tomorrow as part of our St. Dwynwen’s Day celebrations.

Some handy words and phrases in #Cymraeg for you to use tomorrow and on St. Valentine’s Day!

❤️❤️