Dydd Llun a Dydd Mawrth / Monday and Tuesday

Gyda’r rhagolygon yn addo tywydd poeth dydd Llun a dydd Mawrth, bydd croeso i’r digyblion wisgo unrhyw ddillad ysgafn y byddant yn gyffyrddus ynddynt i ddod i’r ysgol. Sicrhewch hefyd fod ganddynt botel ddiod ar gyfer yfed dwr, a chap neu het. Byddwn yn gwneud ein gorau yn y sefyllfa i sicrhau awyru digonol a fod y disgyblion yn aros yn y cysgod gymaint a phosib.

 

With the weather predicted to be hot on Monday and Tuesday, the pupils can wear any light clothing that they will be comfortable in to come to school. Please ensure that they have a bottle with them for drinking water and also that they have a cap or a hat. We will do all we can in the situation to ensure adequate ventilation and that the pupils stay in the shade as much as possible.