Dydd Llun, 19.9.22 / Monday, 19.9.22

Rydym newydd gael cadarnhad ddiwedd y prynhawn fod  yr ysgol i gau dydd Llun nesaf, Medi 19eg gan ei bod yn Wyl Y Banc oherwydd angladd y frenhines. Bydd yr ysgol ar agor fel arfer tan hynny ac yna o Fedi’r 20fed ymlaen.

We have just received confirmation late this afternoon that the school is to close next Monday, September 19th as it’s a Bank Holiday due to the queen’s funeral. The school will be open as usual until then and from September the 20th onwards.