Dydd Gŵyl Dewi / St. David’s Day

Dydd Gŵyl Dewi – Mawrth 1af

St. David’s Day – March 1st

Ar ddydd Iau, Mawrth 1af, caiff y plant ddod i’r ysgol yn gwisgo unrhywbeth coch neu sy’n ymwneud â Chymru i ddathlu dydd Gŵyl Dewi.

On Thursday, March 1st, the children may come to school wearing anything red or to do with Wales to celebrate St. David’s Day.