Dydd Gwyl Dewi / St David’s Day

Bydd croeso i’r disgyblion wisgo unrhywbeth yn ymwneud efo Cymru ar ddydd Gwyl Dewi, sef dydd Mercher nesaf, Mawrth y 1af. Gall hyn fod yn wisg draddodiadol Gymreig, dillad chwaraeon Cymru, dilledyn coch neu unrhywbeth sy’n cynrychioli Cymru. Ni fydd angen unrhyw gyfraniad ariannol.

The pupils are invited to come to school on St David’s Day, next Wednesday, March 1st wearing anything to do with Wales. This could be a traditional Welsh costume, Welsh sports clothes, red clothing or anything that represents Wales. There will be no need to contribute any money for this.