Dychwelyd llyfrau ac adnoddau / Returning books and resources

Yn ystod y cyfnod mae’r ysgol wedi bod ar gau, rydym wedi rhoi nifer o lyfrau darllen ayyb i rieni a phlant i fynd adref.  Os oes gennych chi unrhyw lyfrau neu adnoddau wedi eu benthyg o’r ysgol, gwerthfawrogem pe gallech eu dychwelyd i’r ysgol cyn diwedd y tymor. Os gwelwch yn dda, rhowch nhw mewn bag plastig a’u gollwng yn yr ysgol neu eu rhoi i’ch plentyn os yw mewn cyn diwedd y tymor.

During the last few months while the school has been closed, we have loaned reading books and resources to parents and children. If you have any books or resources that have been borrowed from the school, we’d appreciate if they could be returned before the end of term. Please put them in a plastic bag and either drop them off at the school or give them to your child if they are in before the end of the term.