Dosbarthiadau Mis Medi / September classes

Isod, mae manylion am ddosbarthiadau Blwyddyn 2 – 6 fis Medi. Os oes gennych blentyn yn y dosbarth Meithrin eleni fydd yn symud i’r Derbyn fis Medi, neu yn y Derbyn eleni fydd yn symud i Blwyddyn 1 fis Medi, byddwch yn derbyn manylion drwy’r post am ddosbarthiadau ac athrawon eich plant yn fuan. Byddwn hefyd yn rhannu mwy o fanylion efo pawb am pryd fydd y gwahanol flynyddoedd  yn cychwyn nol yn yr ysgol fis Medi yn fuan.

Below are details on Year 2-6 classes for September. If you have a child currently in Nursery that will be moving to Reception in September or a child in the current Reception class that will be moving to Year 1 in September, you will receive details on your child’s class and teacher through the post soon. We will also be sharing the relevant dates when the different year groups will be starting back in September with everyone soon.

Dosbarthiadau Bl 2 – 6 Medi / September Years 2-6 classes