Dosbarth Glyndŵr – côt law / raincoat

Gyda’r tywydd yn newid, byddai’n syniad i blant Dosbarth Glyndŵr, sy’n ymweld â Little Moreton Hall heddiw, gofio côt law.

With the change in weather, could the children of Dosbarth Glyndŵr bring a raincoat with them to school today please, as they’re visiting Little Moreton Hall.