Diwrnodau HMS / Training Days

Nodyn i’ch hatgoffa fod dydd Gwener, Mawrth 26ain a dydd Llun, Ebrill 12fed yn ddiwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd a na fydd yr ysgol ar agor i’r disgyblion ar y diwrnodau hyn.

A reminder that Friday, March 26th and Monday, April 12th are both training days and that the school won’t be open for the pupils on these days.