Diwrnod Y Llyfr – 7.3.24 – World Book Day

Ar Ddiwrnod Y Llyfr dydd Iau nesaf, Mawrth 7fed, bydd croeso i’r plant ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad cyfforddus/sliperi/pyjamas.  Ni fydd angen unrhyw gyfraniad ariannol.

On World Book Day next Thursday, March 7th, the children are welcome to come to school wearing comfortable clothes/slippers/pyjamas.  There will be no need to contribute any money for this.