Tymor newydd / New term

Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i ddigsyblion dosbarthiadau Derbyn i Bl 6 dydd Llun, Medi’r 5ed. Mae’r …

Mwy/More

Yfory / Tomorrow

Mae croeso i rieni a gwarchodwyr disgyblion Bl 3 a 4 ddod i’r ysgol erbyn 3:00pm brynhawn fory er mwyn …

Mwy/More