Glan Llyn

Nodyn sydyn i ddiolch o galon i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 am eu hymddygiad, eu parodrwydd i gymryd rhan …

Mwy/More

Ffliw / Flu

Gweler neges isod i rieni a gwarchodwyr gan Y Tim Imiwneiddio / See message below from the Immunisation Team:   Dear …

Mwy/More

Ail agor / Reopening

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio fod pawb yn iawn a wedi mwynhau’r Nadolig. Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn …

Mwy/More

Traffig / Traffic

Rydym yn ymwybodol o broblemau efo traffig o gwmpas cylchfan B & Q ar hyn o bryd – peidiwch a …

Mwy/More