Diwrnod y Llyfr 2018 / World Book Day 2018

Rydym yn dathlu Diwrnod y Llyfr dydd Gwener yma, Mawrth 9fed.  Mae croeso i’r disgyblion wisgo fel cymeriad o lyfr. Beth am ddod â chopi o’r llyfr i’r ysgol ar y diwrnod? Yn ystod y dydd bydd amrywiaeth o weithgareddau i’r plant gan gynnwys cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth #hunlyfrPlasCoch

 

We will be celebrating World Book Day this Friday, 9th March. The children are welcome to dress up as a character from a book. How about bringing a copy of the book to school on the day? During the day the children will take part in activities including announcing the winners of #bookselfiePlasCoch