Diwrnod Trosglwyddo / Transition day

Byddwn yn cynnal diwrnod trosglwyddo yn yr ysgol dydd Llun yma, Gorffennaf 11eg pan fydd cyfle i’r disgyblion gael treulio amser yn y dosbarth lle y byddant fis Medi.

We will be having a transition day at the school this Monday, July 11th  when the pupils will be able to spend some time in the class they’ll be in come September.